Sevmek

Saçak altına sığınmış
    göçmen kuşun
    kar tanecikleri arasında
    düşen beyaz tüyünü de
    görebilmek

    İşte
    sevmek

Sunay Akın