Madem Ki Vakit Akşam

Mademki vakit akşam,
Madem ne evim barkım,
Ne de bir tek âşinam,
Açılsın gizli sofram,
Gelsin kadehte rakım,
Dostum, neşem ve şarkım!
Mademki vakit akşam!
Madem Ki Vakit Akşam

Cahit Sıtkı Tarancı