Korkarım

ay soluk soluğa
yıldızlar akla ziyan bir irilikte
uzaydan yanmış kibrit kokuları
   koklasam korkarım
     koklamasam
gizli yılan ıslıklarıyla özsuyu zaptediyor
henüz birer iskelet gibi çıplak
asağıdan yukarıya ağaçları
   çiçekleri uyandı uyanacak
      koparsam korkarım
           koparmasam
öyle yoğun bir elektrikle
   çıtırdar ki saçları
kim değse tutaşacak
   dokunsam korkarım
     dokunmasam
gözleri bir yangın başlangıcıdir
dudakları kırmızı alarm
uğultusu şehre yayılır
   sokak sokak
     tutulsam korkarım
           tutulmasam

Attila İlhan