Kirklar Semahi

Kirklar girdi meydana
Illallahsin dediler
Ondan iki cihana
Ali Şah\'tir dediler

Gitti Cebrail nere
Gül açti sevenlere
Şu aleme Muhammed
Padişahtir dediler

Sanma ki gülü koydu
Birinden kirki duydu
Sorup da Muhammedi
Peşinde Ali duydu

Kapiya bir can geldi
Mürşidiniz kim dedi
Kirvem boynunu egdi
Birbirini gösterdi

Şu dedigin Pir Ahmet
Şah\'lar şahi Muhammed
Birlikte bir bey oldu
Geldi Allah\'i Salman

Kör olmuş kul Mahzuni
Görmemiş erenleri
Kiblegah eylemişim
Serini verenleri

Mahzuni Şerif