Güneşi İçenlerin Türküsü

Bu bir türkü:-
toprak çanaklarda
güneşi içenlerin türküsü!
Bu bir örgü:-
alev bir saç örgüsü!
             kıvranıyor;
kanlı; kızıl bir meş\'ale gibi yanıyor
                   esmer alınlarında
             bakır ayakları çıplak kahramanların!
Ben de gördüm o kahramanları,
ben de sardım o örgüyü,
ben de onlarla
           güneşe giden
                    köprüden
                        geçtim!
Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi.
Ben de söyledim o türküyü!

Yüreğimiz topraktan aldı hızını;
altın yeleli aslanların ağzını
                    yırtarak
                       gerindik!
Sıçradık;
      şimşekli rüzgâra bindik!.
Kayalardan
      kayalarla kopan kartallar
çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını.
Alev bilekli süvariler kamçılıyor
               şaha kalkan atlarını!

          Akın var
                güneşe akın!
            Güneşi zaptedeceğiz
                güneşin zaptı yakın!

Düşmesin bizimle yola:
evinde ağlayanların
              göz yaşlarını
                    boynunda ağır bir
                                zincir
                                  gibi taşıyanlar!
Bıraksın peşimizi
      kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar!

İşte:
    şu güneşten
            düşen
                ateşte
                  milyonlarla kırmızı yürek yanıyor!

Sen de çıkar
göğsünün kafesinden yüreğini;
şu güneşten
        düşen
            ateşe fırlat;
yüreğini yüreklerimizin yanına at!

             Akın var
                 güneşe akın!
             Güneşi zaptedeceğiz
                 güneşin zaptı yakın!

Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk!
Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız,
toprak kokuyor bakır sakallarımız!
Neş\'emiz sıcak!
        kan kadar sıcak,
delikanlıların rüyalarında yanan
                        " o an"
                          kadar sıcak!
Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak,
ölülerimizin başlarına basarak
                      yükseliyoruz
                            güneşe doğru!

Ölenler
    döğüşerek öldüler;
               güneşe gömüldüler.
Vaktimiz yok onların matemini tutmaya!

             Akın var
                   güneşe akın!
             Güneşi zaaaptedeceğiz
                   güneşin zaptı yakın!

Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tütüyor!
Kalın tuğla bacalar
          kıvranarak
                ötüyor!
Haykırdı en önde giden,
              emreden!
Bu ses!
    Bu sesin kuvveti,
               bu kuvvet
yaralı aç kurtların gözlerine perde
                           vuran,
onları oldukları yerde
                durduran
                   kuvvet!
Emret ki ölelim
          emret!
Güneşi içiyoruz sesinde!
Coşuyoruz,
      coşuyor!..
Yangınlı ufukların dumanlı perdesinde
mızrakları göğü yırtan atlılar koşuyor!

              Akın var
                    güneşe akın!
              Güneşi zaaaaptedeceğiz
                    güneşin zaptı yakın!


Toprak bakır
      gök bakır.
Haykır güneşi içenlerin türküsünü,
Hay-kır
    Haykıralım!

Nazım Hikmet