Geçerdi Hep

Geçerdi hep
     Pırıltılı kanunlar
           Neves gecelerden
İhtimal buhranlı gecelerdi hep
Yüreğinde yalnızlığın tortusu
     Vazoda yaseminler
           Ufukta yağmur kuşları
     Çözülmez bilmecelerdi hep
Ansızın dalar
     Bir yorgunluğa uyanırdın
Güneş çekilmiştir bahçelerden
Lambalar çok erken yanmış
     Aldatılmak korkusu
          Sık sık bozulan yeminler
              Enfarktüs kuşkuları
     Sinsi bir kederdi hep
Zaman zaman düşündüğün
Aklına geldikçe güldüğün
     Şan şeref ve ün
          Beyhude şeylerdi hep

Attila İlhan