Beni Görüp Yönün Öte Döndürme

Beni görüp yönün öte döndürme
  Yine gitmez meylim sendedir sende
  Yıkıp hilâl kaşlariını yere indirme
  Günah sende değil bendedir bende

  Şeker vardır dudağında dilinde
  Arzumanım kaldı gonca gülünde
  Sen bir padişâhsın hükmün elinde
  Senin ile dâvam sendedir sende

  Sensiz çıkıp yaylaları yaylamam
  Engeller içinde sırrın söylemem
  Çok günah işledim inkâr eylemem
  İk'ellerim kızıl kandadır kanda

  Nice beyler ile gezdim yoruldum
  Kan bulanık aktım duruldum
  Sencileyin çok güzele sarıldım
  Dahi sevgin candadır canda

  Pîr Sultan Abdal'ım böyle deyiptir
  Âşıklar güzeli sevegeliptir
  Bir güzel sevmeyle kanlı m'oluptur
  Kellem terkidedir yandadır yanda

Pir Sultan Abdal